საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია GRIPS -ის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესახებ

"National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)"-ში დაიწყო საბუთების მიღება 2019 სასწავლო წლის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე. 

დეტალური ინფორმაცია