საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კონკურსი სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების თანამდებობებზე

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს საქართველოს  პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევ კონკურსს.
საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრად შეიძლება არჩეული/დანიშნული იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლისასაკიდან. დადებითი სურვილის შემთხვევაში, საბუთები უნდაგაიგზავნოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected], მიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: http://cesko.ge/geo/list/show/114997-konkursi-skhva-sakhelmtsifoshi-sheqmnili-saubno-saarchevno-komisiebis-tsevrebis-tanamdebobebze