საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია საქართველოში არსებული საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ

ინფორმაცია საქართველოში არსებული საინვესტიციო პოტენციალისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ: Georgia - Promising Market for Investments.pdf